Wrześniewski Waldemar

Brudnicki Sylwester

Siluk Barbara