Zarząd Centrum Aikido Aikikai Polska

Roman Hoffmann – Prezes
Adam Waseczko – Skarbnik
Agnieszka Potok – Sekretarz
Monika Szachno – Członek Zarządu
Grzegorz Kołak – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna
Marek Rombel – Przewodniczący
Jakub Drzymała
Jacek Rogala