dorosli-2Podstawowym założeniem programu, jest taki układ technik, aby nabyte doświadczenie kumulowało się wraz z przyrostem biegłości technicznej i czasu trenowania.

Techniki następujące po sobie i wymagane na kolejne stopnie dobrane są w taki sposób, żeby materiał już wyuczony był utrwalany i powtarzany w trakcie nauki do kolejnego egzaminu.

Przystąpienie do egzaminu wiąże się ze spełnieniem szeregu wymagań, z których najistotniejszymi są: systematyczny trening i odpowiedni poziom umiejętności technicznych.

Zobacz: Wymagania egzaminacyjne na KYU